Управление ценными бумагами

Ліцензія Національної Комісії з Цінних паперів та Фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (Діяльність з управління цінними паперами)

Рішення про видачу якої прийнято Національної Комісії з Цінних паперів та Фондового ринку від 06.09.2016 р., та зареєстровано за № 910.

Ліцензія